Beter energielabel advies en Maatwerkadvies (MWA)

Wilt u uw woning, woongebouw of bedrijfspand verduurzamen? Sander is gecertificeerd om u hierin te adviseren en biedt een tweetal diensten aan: het “Beter energielabel advies” en het “Maatwerkadvies”. Het maatwerkadvies is een uitbreiding op het Beter energielabel advies waarin ook de terugverdientijden van de maatregelen zijn opgenomen, tevens zijn er subsidieregelingen beschikbaar voor dit maatwerkadvies, zie hieronder.

Het uitgangspunt voor beide diensten is het huidige energielabel dat eerst door Sander vastgesteld wordt. Zodra het energielabel is bepaald kan Sander in de software verduurzamingsmaatregelen invoeren om het effect en de kosten hiervan te berekenen.

Hieronder een omschrijving van de twee diensten.

Beter energielabel advies

Het Beter energielabel advies rapporteert een aantal maatregelen en combinaties van maatregelen (pakketten) om het energielabel te verbeteren. Het advies is afgestemd op de mogelijkheden en eventuele eisen en wensen van de woning/gebouweigenaar. Maatregelen kunnen betrekking hebben op het isoleren van de woning/gebouw en technische oplossingen zoals: zonnepanelen en (hybride) warmtepomp. In het rapport staat een overzicht met hierin de doorgerekende maatregelen, het effect op het energielabel en de investeringskosten van de maatregelen. Het effect van een stevige maatregel is gemiddeld één labelstap.

Hiernaast staat een voorbeeldrapportage. Het hele document is hier te downloaden.

Maatwerkadvies

Het maatwerkadvies is een rapport, waarin informatie wordt gegeven over het energielabel van de woning of het gebouw en de mogelijke verbeteringen die kunnen worden aangebracht om het energielabel te verbeteren. Het maatwerkadvies gaat verder dan het Beter energielabel advies en de methodiek is landelijk vastgelegd. Bij het maatwerkadvies wordt ook het energiegebruik en -verbruik van de woning/gebouw meegenomen. Zodoende kunnen de terugverdientijden van de maatregelen berekend worden en kan op basis van de terugverdientijden een keuze gemaakt worden voor een maatregelenpakket. Het maatwerkadvies rapport kan geregistreerd worden wanneer dit een vereiste is voor bijvoorbeeld subsidie of lening.

Hiernaast staat een voorbeeldrapportage. Het hele document is hier te downloaden.

 

Het beter energielabel advies en maatwerkadvies is geschikt voor woningen, kantoren, detail- en groothandel (winkels en magazijnen), horeca, scholen, gezondheidszorg (ziekenhuizen en tehuizen), bijeenkomstgebouwen, sporthallen en bedrijfsgebouwen zonder productieproces.

Tarieven

Het tarief is afhankelijk van het type gebouw en de grootte. Als uitgangspunt worden de tarieven van het energielabel genomen waar bovenop de kosten komen voor het advies.

Kosten advies bovenop het energielabel:

 • Beter energielabel advies: €50,- per maatregel (bij meerdere maatregelen zit ook 1 pakket per maatregel in het bedrag)
 • Maatwerkadvies: €250,- Hierin zijn standaard tot 3 maatregelen opgenomen en 3 pakketten. Iedere extra maatregel (incl. 1 pakket) kost €50,-extra. Sander denkt graag mee welke maatregelen het beste doorgerekend kunnen worden.

Voorbeeld

Tussenwoning met een woonoppervlak van 145m2 met Beter energielabel advies voor  4 maatregelen (bijvoorbeeld: spouwmuur isoleren, dak isoleren, hybride warmtepomp en 8 zonnepanelen). De kosten bedragen: €330 voor het energielabel + 4 x €50 voor het advies, totaal €530.

Werkwijze

 1. Vaststellen huidige energieprestatie/energielabel van het gebouw
 2. Mogelijke / wenselijke energie- en kostenbesparende maatregelen doorspreken met de klant
 3. Effect en eventuele terugverdientijden berekenen van de maatregelen
 4. Opstellen en toelichten rapport

Heeft u interesse? Neem gerust contact met ons op via onderstaande knop of via telefoonnummer: 035 205 5111.

Subsidies en financiering

Verduurzamen bespaart, maar vergt wel eerst een investering. Ter stimulering zijn er subsidieregelingen beschikbaar en gunstige financieringsmogelijkheden, zoals het Nationaal Warmtefonds. Hieronder staan een aantal landelijke regelingen, maar sommige gemeenten bieden ook subsidie. U kunt dit nagaan via: energiesubsidiewijzer.nl

Huiseigenaren: ISDE

De Investering Subsidie Duurzame Energie (ISDE) ondersteund huiseigenaren financieel om duurzame maatregelen te nemen in huis. Deze subsidie is beschikbaar voor:

 • Isolatiemaatregelen: (spouw)muur, vloer, bodem, dak of vliering en glas
 • (Hybride) warmtepomp en zonneboilers

De subsidie bestaat uit een vast bedrag per m2, maatregel of product, gekoppeld aan een minimale afname van de maatregel. Bij 2 of meer maatregelen gelijktijdig, verdubbeld het subsidiebedrag.

U leest alle informatie op: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren.

Let op: De subsidie kan pas na de uitvoering van de maatregelen worden aangevraagd en zal dus voorgeschoten moeten worden.  Doe-Het-Zelf maatregelen komen niet voor ISDE subsidie in aanmerking!

Verenigingen van eigenaars: SVVE

Voor VvE’s is de subsidie verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) beschikbaar. Dat kan met bijvoorbeeld het nemen van energiebesparende maatregelen of het aanschaffen van een warmtepomp. Er is ook subsidie beschikbaar voor (maatwerk)advies

U leest alle informatie op: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svve/verduurzamingsonderzoek-2024 en https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svve/verduurzamingsmaatregelen

Verhuurders: SVOH

Voor verhuurders is er de subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen (SVOH). Met de SVOH kun u:

 • een adviseur om tips vragen over hoe u uw woning energiezuinig kunt maken;
 • uw woning energiezuiniger maken. U kunt bijvoorbeeld uw muren isoleren;
 • uw woning onderhouden. U kunt bijvoorbeeld uw kozijnen vervangen.

U leest alle informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/subsidie-voor-verduurzaming-en-onderhoud-van-huurwoning-aanvragen

Maatschappelijke instellingen: DUMAVA

De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) ondersteund eigenaren van maatschappelijk vastgoed. Een voorwaarde voor deze subsidie is dat u de verduurzamingsmaatregelen uitvoer o.b.v. passend energieadvies, zoals dit maatwerkadvies.

U leest alle informatie op: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava

Ondernemers: EIA

Voor ondernemers is er de energie investeringsaftrek (EIA). Wanneer u uw bedrijf duurzamer wilt maken, dan kunt u 40% van de investeringskosten aftrekken van de winst. De regeling levert u gemiddeld 10% voordeel op. En bovendien heeft u de gebruikelijke afschrijving voor uw investering en een lagere energierekening.

U leest alle informatie op: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia/ondernemers

Nationaal Warmtefonds (particulieren en VvE’s)

Het Nationaal Warmtefonds heeft zeer aantrekkelijke leningen ontwikkeld die de kosten voor het verduurzamen helpen financieren. De regeling is zeer ruim en voor een grote doelgroep bereikbaar!

Energiebespaarlening

 • Minimaal € 1.000, maximaal € 71.000
 • Rente 0% voor eigenaar-bewoners met verzamelinkomen tot € 60.000
 • Ook leenmogelijkheden voor eigenaar-bewoner met beperkte leenruimte
 • Geen bovengrens leeftijd, dus ook 75+ mogelijk
 • Vaste rente (0% tot 4.30%) gedurende totale looptijd 7 tot 20 jaar
 • Boetevrij tussentijds aflossen en geen afsluitkosten

Voorwaarden:

 • Alleen maatregelen uit de maatregelenlijst, uitgevoerd door aannemer of installateur
 • Online vooraf aanvragen, op basis van offertes aannemer/installateur.
 • D.m.v. bouwdepot wordt de lening verstrekt en direct verrekend met aannemer/installateur.