Energielabel nieuwbouw (detailmethodiek)

Nieuwe woningen en utiliteiten, moeten voldoen aan de grenswaarden voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG), uitgedrukt in 3 energieprestatie-indicatoren (BENG 1,2 en 3). De energieprestatie van het gebouw moet zowel worden vastgesteld bij de vergunningsaanvraag als bij de oplevering van een gebouw. Dit moet gebeuren volgens de zogenaamde detailmethode en mag alleen uitgevoerd worden door een vakbekwaam adviseur energieprestatie woningen detail (EP-W/D) en/of utiliteiten detail (EP-U/D). Sander Duurzaam is vakbekwaam in zowel EP-W/D als EP-U/D.

Vergunningaanvraag (voorlopig energielabel)

Bij de vergunningsaanvraag is een geregistreerd ‘voorlopig’ energielabel verplicht. Sander Duurzaam kan het energielabel vaststellen en registreren op basis van bouwtekeningen en beschikbare installatietekeningen. Hierbij wordt uitgegaan dat aan de Rc-waarden uit het bouwbesluit wordt voldaan. Ook alle installaties voor: verwarming, koeling, warm water, ventilatie, zon- en/of windenergie meegenomen in de berekening, voor zover deze bekend zijn. Ook als er nog geen definitieve keuze is gemaakt voor bepaalde materialen of installaties kan het voorlopig energielabel opgesteld worden. Tijdens de bouw mag immers afgeweken worden van de keuzes uit het voorlopige energielabel. Uiteraard kan Sander Duurzaam adviseren in het keuzetraject voor bepaalde isolatiematerialen en klimaatsystemen en kunnen diverse varianten doorberekenen worden, zodat aan de BENG-eisen wordt voldaan.

Oplevering (definitief energielabel)

Na de bouw moet vastgesteld worden of het gebouw ook daadwerkelijk aan de BENG-eisen voldoet. Dit gebeurd op locatie. De Rc-waarden worden berekend o.b.v. de opbouw van de constructies: vloeren, buiten-gevels en daken. De opdrachtgever levert d.m.v. van foto’s e.d. de bewijslast hoe een constructie is opgebouwd en of de isolatie correct is aangebracht. Dit laatste voorkomt dat er 10% aftrek moet worden toegepast. Sander Duurzaam heeft voor de opdrachtgever en aannemer instructies en check-lijsten, zodat de juiste bewijslast en foto’s wordt verzameld. Eventueel kan Sander duurzaam ook tijdens de bouw de isolatie controleren.