Energielabel bedrijfspanden

Bedrijfspand tot 100 m²:

€ 450,- excl. BTW   

Bedrijfspand 101-250 m²:

€ 525,- excl. BTW   

Bedrijfspand 251-500 m²:

€ 625,- excl. BTW   

Bedrijfspand 501-1500 m²:

€ 775,- excl. BTW   

Bedrijfspand 1500-2500 m²:

€ 975,- excl. BTW

> 2500 m², meerdere panden portefeuillekorting

op aanvraag   

Tariefopbouw o.b.v. uurtarief van €87,50 per uur.

Voorbeeldberekening bedrijfspand van 90 m2:
Stap 1: 30 minuten
Stap 2: 1,5 uur
Stap 3: 2 uur
Totaal tijd: 5 uur
Kosten: €450 = €350,- (arbeid) + €100 (afmeldkosten)

“Regel voordelig en snel uw energielabel via Sander Duurzaam!”

Werkwijze

Een gebouw moet op verkoop- of verhuurmomenten een energielabel hebben. Op het energielabel wordt de energieprestatie van het gebouw weergegeven o.a. door een letter van A t/m G. Zodoende heeft een nieuwe koper of huurder een indicatie van de energieprestatie en kunnen gebouwen met elkaar vergeleken worden.  Het energielabel zegt alleen niet wat het energieverbruik is, omdat dit afhankelijk is van de gebruiker zelf. Daarom wordt bij de bepaling van het energielabel uitgegaan van een gedefinieerd standaardgebruikersgedrag. Bij het vaststellen van het energielabel is het bij Sander Duurzaam altijd mogelijk om advies te krijgen om het energielabel te verbeteren.

Het energielabel kan alleen afgegeven worden door een gecertificeerd adviseur energieprestatie utiliteitsgebouwen (EP-U). De adviseur is verplicht het gebouw te bezoeken. Het werk van de adviseur is op te delen in 3 stappen:

Stap 1: Voorbereiding
Tijdens de voorbereiding vormt de adviseur een beeld van het bedrijfspand; de constructie en mogelijke aandachtspunten. Hij zal de opdrachtgever vragen om handzame plattegronden e.d. Tevens worden er afspraken gemaakt over toegankelijkheid van ruimten i.v.m. privacy en veiligheid.

Stap 2: Opname bedrijfspand
De opname begint met een gesprek met de technisch beheerder of eigenaar om info te krijgen over de constructie, installaties en de gebruiksfunctie(s) van het gebouw. Na het gesprek worden alle klimaat-, ventilatie-, zonnecel-, tapwater,- en verlichtingsinstallaties opgenomen. Daarna worden van de thermische schil de vloer en het dak en alle wanden, panelen, deuren en ramen opgemeten. Tijdens de opname worden veel foto’s gemaakt die dienen voor het dossier.

Stap 3:  Energielabel genereren, registreren en verslaglegging
Deze stap voert de adviseur uit op kantoor. De opmetingen uit de vorige stap worden gebruikt om de (gebruiks)oppervlakten te berekenen. Daarna kunnen alle gegevens worden ingevoerd in een computerprogramma die het label bepaalt en registreert. Tevens wordt een dossier opgebouwd. Het dossier moet dusdanig zijn opgebouwd dat een controleur alle gegevens kan controleren zonder dat het gebouw opnieuw bezocht hoeft te worden. Tussen de 5% en 10% van de energielabels wordt gecontroleerd.