Energielabel C voor kantoren

Sinds 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen minimaal een energielabel C hebben. Anders mag het gebouw niet meer als kantoor worden gebruikt. Uitgangspunt is dat de benodigde energiebesparende maatregelen zich binnen 10 jaar terug verdienen.

De verplichting geldt niet als (bron: RVO):

 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
 • het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
 • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
 • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

 • Energielabel kantoren aanvragen
  Als uw bedrijfspand nog geen energielabel heeft dan kunt u via deze website een energielabel aanvragen. Als uw kantoor een A, B of C label krijgt dan voldoet u aan de norm.

  Richting energielabel C (of beter)

  Als het kantoorgebouw een energielabel D t/m G heeft en uw wilt het gebouw als kantoor blijven gebruiken in 2023 dan biedt Sander Duurzaam maatwerkadvies. Dit maatwerkadvies maakt inzichtelijk welke (combinatie van) maatregelen genomen kunnen worden om tot een label C te komen en (eventueel) welke kosten en terugverdientijden hieraan verbonden zijn. Meestal komt het neer op (extra) isoleren, vernieuwen van de warmteopwekker en/of zonnepanelen installeren.

  Voor meer informatie neemt u contact op met Sander Duurzaam.